สุภาษิตภาษาจีน ชุดที่1

1. 家丑外扬 jiāchǒu wàiyáng สาวไส้ให้กากิน 2. 积压成堆 jīyā chéngduī ดินพอกหางหมู 3. 家丑不可外扬 jiāchǒu bùkěwàiyáng ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า 4. 家破人亡 jiāpò rénwáng บ้านแตกสาแหรกขาด 5. 健康就是副 jiànkāng jiùshìfù การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ 6. 脚踩两只船 jiǎocǎi liǎngzhīchuán เหยียบเรือสองแคม 7. 饥不择食 jībù zéshí ขอทานเป็นผู้เลือกไม่ได้ 8. 机不可失 jībù kěshī น้ำขึ้นให้รีบตัก 9. 鸡毛蒜皮 jīmáo suànpí เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง 10. 鸡犬不宁 jīquǎn bùníng สร้างความเดือดร้อนไปทั่ว 11. 假仁假义 jiǎrén jiǎyì […]

➸ปุ่มแชร์

ธนาคาร ภาษาจีน

ธนาคาร ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน ธนาคาร 银行 [yínháng อิ๋นหาง] ธนาคาร รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ ธนาคาร 帐户   [zhànghù จ้างหู้] บัญชี 开帐户  [kāizhànghù คายจ้างหู้] เปิดบัญชี 账号   [zhànghào จ้างเห้า] เลขที่บัญชี 存款   [cúnkuǎn ฉุน ขว่าน] ฝากเงิน 存钱   [cúnqián ฉุนเฉียน] ฝากเงิน 储蓄   [chǔxù ฉุ่ซุ่ร์] ออมทรัพย์ 定期存款  [dìngqīcúnkuǎn ติ้งชีฉุน ขว่าน] ฝากประจำ 储蓄存款  [chúxùcúnkuǎn ฉูซู่ร์ ฉุน ขว่าน] ฝากออมทรัพย์ 储蓄账户  [chúxùzhànghù ฉูซู่ร์จ้างหู้] บัญชีออมทรัพย์ 活期   […]

➸ปุ่มแชร์

เสื้อผ้า ภาษาจีน

เสื้อผ้า ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน เสื้อผ้า 衣服 [yīfu อีฝู่] เสื้อผ้า  รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเสื้อผ้า 制服  [zhìfú จื้อฝู] เครื่องแบบ 男装  [nánzhāng หนานจวง] ชุดผู้ชาย 女装  [nǚzhuāng หนี่จวง] ชุดผู้หญิง 长袖衣 [chángxiùyī ฉางซิ่วอี]  เสื้อแขนยาว 短袖衣 [duǎnxiùyī ต่วนซิ่วอี] เสื้อแขนสั้น 短上衣 [duǎnshàngyī ต่วนซ่างอี] เสื้อแจ็กเก็ต 短裤  [duǎnkù ต่วนคู่] กางเกงขาสั้น 内裤  [nèikù เน่ยคู่] กางเกงใน 牛仔裤 [niúzǎikù หนิวจ่ายคู่] กางเกงยีนส์ 裙子  [qúnzi ฉุนจื่อ] กระโปรง 裤子  [kùzi คู่จื่อ] กางเกง 长裤  [chángkù ฉางคู่] กางเกงขายาว […]

➸ปุ่มแชร์

หน่วยวัด ภาษาจีน

วัด ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน หน่วยวัด 计量单位 jìliàng dānwèi หน่วยวัด รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ หน่วยวัด 公斤    [gōngjīn กงจิน]   กิโลกรัม 公里    [gōnglǐ กงหลี่]   กิโลเมตร 深度    [shēndù เซินตู้]   ความลึก 速度    [sùdù ซู่ตู้]   ความเร็ว 长度    [chángdù ฉางตู้]   ความยาว 厘米    [límǐ หลี่หมี่]   เซนติเมตร 高度    [gāodù เกาตู้]   ความสูง 大概    [dàigài ต้าก้าย]   […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ภาษาจีน รถยนต์

electric-vehicle

คำศัพท์ภาษาจีน ยานพาหนะ 车辆 [chēliàng เชอเลี่ยง] ยานพาหนะ รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับยานพาหนะ 车辆   [chēliàng เชอเลี่ยง]  ยานพาหนะ 汽车   [qìchē ชี่เชอ]  รถยนต์ 轿车   [jiàochē เจี้ยวเชอ]  รถเก๋ง 巴士   [bāshì ปาซื่อ]  รถบัส 跑车   [pǎochē เผ่าเชอ]  รถสปอตร์ 警车   [jǐngchē จิ่งเชอ]  รถตำรวจ 皮卡车  [píkǎchē ผีข่าเชอ]  รถกระบะ 自行车  [zìxíngchē จื้อสิงเชอ]  รถจักรยาน 摩托车  [mótuōchē โม๋ทัวเชอ]  มอเตอร์ไซค์ 出租车  [chūzūchē  ชูจูเชอ]  รถแท็กซี่ 面包车  [miànbāochē เมี้ยนปาวเชอ] รถตู้ 救护车  [jiùhù chē จิ้วฮู้เชอ]  รถพยาบาล […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องดนตรี

Musical-Instruments

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องดนตรี 乐器 [yuèqì เยว่ชี่] เครื่องดนตรี รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเครื่องดนตรี 钢琴  [Gāngqín กางฉิน] เปียโน 小号  [Xiǎo hào เสี่ยวห้าว] ทรัมเป็ต 长笛  [Chángdí ฉางตี๋] ฟลุต 短笛  [Duǎndí ต่วนตี๋] ปิคโคโล่ 吉他  [Jítā จี๋ทา] กีต้า 风琴  [Fēngqín เฟิงฉิน] ออร์แกน 中提琴  [Zhōngtíqín  จงถีฉิน] ไวโอล่า 小提琴  [Xiǎotíqín เสียวถีฉิว] ไวโอลิน 大提琴  [Dàtíqín  ต้าถีฉิน] เชลโล่ 班左琴  [Bān zuǒ qín ปานจั่วฉิน] พินเบนโจ 深缩号  [Shēn suō hào  เซินซัวห้าว] ทอมโบน […]

➸ปุ่มแชร์

คำตรงข้ามภาษาจีน

คำตรงข้ามภาษาจีน 反义词 [fǎnyìcí] คำตรงข้าม รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับคำตรงข้าม 快    [kuài ไคว่]    เร็ว 曼    [màn มั่น]   ช้า 好    [hăo ห่าว]   ดี 坏    [huài ไฮว่]   เลว 喜    [xǐ สี่]   ดีใจ 悲    [beī  เปย]  เสียใจ 对    [duì  ตุ้ย]   ถูก 错    [cuò ชั่ว]   ผิด 左    [zuǒ […]

➸ปุ่มแชร์

ทิศทาง ภาษาจีน

image006

คำศัพท์ภาษจีน ทิศทาง  方向 [fāngxiàng ฟางเซี่ยง]ทิศทาง รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับทิศทาง   下      [xià เซี่ย]    ล่าง 上      [shàng]     บน 进      [jìn จิ้น]      เข้า 出      [chū ชู]      ออก 回      [huí หุย]    กลับ 过      [guò กั้ว]    ข้าม 起      [qǐ […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ภาษาจีน ร่างกาย

body

คำศัพท์ภาษาจีน ร่างกาย 身体[shēntǐ เซินถี่]ร่างกาย  รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับร่างกาย (กดปุ่มสีดำเพื่อฟังเสียง)   眼睛   [yǎnjīng เหยี่ยนจิง]   ตา 嘴     [zuǐ จุ่ย]   ปาก 耳朵  [ěrduo เอ่อตัว]   หู 鼻子  [bízi ปี๋จื่อ]   จมูก 头      [tóu โถว]   ศรีษะ 头发  [tóufa โถวฝ่า]   เส้นผม 脸      [liǎn เหลี่ยน]   หน้า 前额   [qián é เฉียนเอ๋อ]   หน้าผาก 牙齿   [yǎchǐ หยาฉื่อ]   ฟัน 舌     […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ภาษาจีน สัตว์

bunny-537x402

คำศัพท์ภาษาจีน สัตว์ 动物 [dòngwù ต้งอู้]สัตว์ รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับสัตว์ (กดปุ่มสีดำเพื่อฟังเสียง) 动物     [dòngwù ต้งอู้]  สัตว์ 鸡         [jī จี]   ไก่ 鸭         [yā ยา]   เป็ด 猪         [zhū จู]   หมู 狗         [gǒu โก่ว]   สุนัข 猫         [māo […]

➸ปุ่มแชร์
Page 53 of 54« First...102030...5051525354
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme